Diákoknak

Fenntarthatósági Témanap – 2 félévben félévente 3 alkalom, alkalmanként 3 óra

 1. alkalom: 2011. február
 2. alkalom: 2011. március
 3. alkalom: 2011. április

Téma: tolerancia, nyitottság, kreativitás, a környezet védelme és tisztelete, egészséges életmód

 1. alkalom: Az élet tisztelete és védelme. A természet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépsége iránt, zenés előadás. Az elhangzottakról és a látottakról teszt kitöltése.
 2. alkalom: Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény a természettel összhangban, majd zenés előadás. Az elhangzottakról és a látottakról teszt kitöltése.
 3. alkalom: A környezet védelme, az emberi tevékenység káros hatásainak bemutatása, az emberi civilizáció pozitív és negatív jövőjének bemutatása. Zenés előadás. A fenntarthatósággal kapcsolatos szemléltető eszköz, komposztláda közös építése, az iskola udvarán elhelyezése.

Digitális workshop – havi szakkör, félévente 5 alkalom, alkalmanként 2 óra

Téma: kreativitás, vizuális készségek, szervezőkészség, tolerancia, kommunikációs és szociális készségek.

 1. alkalom: 2011. 02. 19.
 2. alkalom: 2011. 03. 26.
 3. alkalom: 2011. 04. 16.
 4. alkalom: 2011. 05. 14.
 5. alkalom: 2011. 06. 04.
 6. alkalom: 2011. 09. 10.
 7. alkalom: 2011. 10. 29.
 8. alkalom: 2011. 11. 12.
 9. alkalom: 2011. 12. 10.
 10. alkalom: szervezés alatt...
1. alkalom: Média és környezetünk
A média mint környezetünk része, a médiafogyasztás: médiatartalmak mindenütt és mindig
2. alkalom:A kommunikáció
A kommunikáció általános modellje, közvetlen-közvetett kommunikáció, képi kommunikáció, a közlés egyirányúsága és a webes média interaktivitásának lehetőségei
3. alkalom: A hír
A hírszerkesztés alapelvei, a forrásgyűjtés módszerei, a hír szerepe/haszna a médiában és az életben, az események szelekciója, műsorvezetés és riportkészítés
4. alkalom: A mozgóképi közlésmód alaptulajdonságai
A mozgókép alapvető kifejező eszközei, formanyelve
5. alkalom: A látvány kerete, esztétikája
A látvány mozgóképi megszervezésének alapjai, a multimediás eszközök használata, a kompozíció, nézőpont, plánok, gépmozgások, világítási technikák, színkezelés
6. alkalom: A montázs
A mozgókép montírozásának elvei, a digitális vágási gyakorlatok, a kép és a hang montázsviszonya, az önálló mozgóképes anyagok szerkesztésének tudománya,
7. alkalom: A kamera és a téma, valamint a média és a valóság viszonya
A mozgóképes újságírói etikett, morál, a valószerűség és a hitelesség
8. alkalom: A mozgóképi tartalmak rendszerezésének szempontjai
Hordozó, megjelenés közege, tematikai és ábrázolási rokonság, a valósághoz ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás szerint. Az esztétikai és kulturális összefüggések tárgyalására, néhány mű alaposabb tanulmányozására
9. alkalom: A tömegkommunikáció meghatározó jellemzői
Áru-jelleg, médiaintézmény–célközönség-műsortípus, sztereotipizálás, a médiaipar, kereslet-kínálat a médiaiparban, a média tulajdonviszonyai: kereskedelmi és a közszolgálati média, a közönség mint vevő és áru, a műsoridő és a műsorrend
10. alkalom: A tömegkommunikáció hatása
A befogadó és a szöveg viszonya, befolyásolás és manipuláció