A programról

A projekt során, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a mezőcsáti Általános Művelési Központ 5 oktatási intézményében tartottunk tanórán kívüli foglalkozásokat. A projekt előkészítés szakaszában elkészültek a szakmai módszertanok és a kérdőívek a megvalósítandó tevékenységekhez.

Tiszakeszin a Hétszínvirág Óvodában és Mezőcsáton az ÁMK Napközi Otthonos Óvodában két féléven keresztül, félévente három alkalommal tartottunk témanapot. Témáink a környezetvédelem és az esélyegyenlőség voltak, melyek bemutatásához segítségként gyermekjátékokat, népdalokat és népi hangszereket használtunk.

A beszélgetéseket kiegészítve a gyerekek az óvodáknak adott segédeszközök segítségével, játékok keretein belül gyakorolták a hulladékok megfelelő szelektálását. Az óvodások esetében a hangsúlyt a korábbi alkalmakon megbeszéltek, hallottak, látottak ismétlésére helyeztük. A két félév során összesen 80 óvodás vett részt a foglalkozásokon.

Témanapokat tartottunk Mezőcsáton az Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kiss József Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Ároktőn a Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola diákjai számára. A foglalkozásokat az iskolás korosztály esetében is két féléven keresztül, félévente három alkalommal szerveztük meg. A témanapok a tudatos fogyasztás, a társadalom-gazdaság-környezet harmonizációja, illetve az esélyegyenlőség témáira épültek. A foglalkozások során a diákokkal komposztládát építettünk, szituációs gyakorlatokat végeztünk, valamint játékos feladatokat csináltunk, amelyek segítségével gyakorlati, a mindennapi életben hasznosítható információkat, ötleteket kaptak. A témanapokon a két félév során összesen 267 diák vett részt.

Az Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kiss József Gimnázium és Szakközépiskola további 12-12 diákja digitális workshopokon vett részt. A havi szakkörön a diákok elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek digitális képrögzítés és internetes újságírás területén az előkészítés során összeállított szakmai módszertan alapján. A szakkörökhöz kapcsolódóan beszereztünk egy digitális kamerát, valamint két, vágóprogram futtatására alkalmas laptopot, amelyeken a diákok gyakorolni, dolgozni tudtak. A foglalkozásokkal a diákok és a tanárok nagyon pozitív visszajelzései  alapján a tervezett céljainkat sikerült elérni, nyitottabbakká váltak a közvetlen környezetük természeti és kulturális adottságai iránt, elfogadóbbakká váltak.

Ennek különösen nagy jelentősége van egy olyan kistérség esetében, ahol a kisebbségek aránya az országos átlagot meghaladja és a munkanélküliség miatt a fiatalok elvándorlása jellemző. A résztvevő intézmények részére oktatási segédanyagot készítettünk, amely a későbbiekben a pedagógusoknak segítséget nyújt a fenntarthatóság témakörében tartandó foglalkozások lebonyolításában. A témanapokról a projekt megvalósítása során videó felvételek készültek, melyeket az oktatási segédanyaghoz szintén felhasználtunk.